Matchmaking.ee tutvumisagentuur > Privaatsuspoliitika

Armastuse Agentuut (juriidiline nimi MK & K Konsultatsioonid OÜ) on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ehk veebilehe kasutajate privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, millega on võimalik tutvuda järgnevalt.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Armastuse Agentuur kogub isikuandmeid veebivormi kaudu teenuse virtuaalseks pakkumiseks ehk tagamaks teenuse ning kliendi ees võetud kohustuste täitmise, samuti liikmega ühenduse võtmiseks. Kliendi isikuandmetena käsitleme kontaktandmeid, milleks on kliendi poolt sisestatud ees- ja perekonnanimi, haridustase, vanus, töökoht, telefoninumber, e-posti aadress ja liikmetasuga panga poolt saadud andmeid isiku kohta. Armastuse Agentuuri veebilehel liitumisel on kliendipoolt sisestatud andmed konfidentsiaalsed ning Armastuse Agentuur ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele v.a. teenuse osutamiseks vajalikus mahus ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

Muude andmete kogumine
Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (näiteks sugu, asukoht, teenuse leidmisega seotud info).

Isikuandmete kaitse
Armastuse Agentuur rakendab kõiki teadaolevaid ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on MK & K Konsultatsioonid OÜ, registrikoodiga 12070626.

Turvalisus
Kõiki Armastuse Agentuuri veebikeskkonnas külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. Armastuse Agentuur jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. Vastav info avaldatakse antud veebipoe lehel www.armastuseagentuur.ee

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@armastuseagentuur.ee